• آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) – خیابان هشتم – پلاک ۸  طبقه دوم
  • تلفن:   ۸۸۷۰۸۳۱۳ (۰۲۱)  و  ۱۳- ۸۸۶۷۵۳۱۲ (۰۲۱)
  • دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۶۴  (۰۲۱)
  • ایمیل: info@aria-atsez.ir