شركت Kamstrup دانمارك بعنوان مطرح ترين شركت كنتورساز اروپايی از سال 1946 در زمينه ساخت انواع كنتورهای برق، آب و انرژی ميترهای گرمايشی و سرمايشی فعاليت دارد.

از جمله محصولات اين شركت می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- كنتور هوشمند آب (گرم و سرد)

- انرژی ميترهای گرمايش و سرمايش هوشمند

-كنتور هوشمند برق

- كنتورهوشمند گاز

يكي از بارزترين ويژگی اين محصولات بهره گيری از تكنولوژی التراسونيك جهت اندازه گيری دبی می باشد.

 

 

هیچ محصولی یافت نشد.