شرکت آریا آتسز به منظور ارائه خدمات شایسته تر و فراگیر، همواره مقوله آموزش را به عنوان یکی از راه حل های کارآمد در این حوزه دانسته است. از این رو اقدام به برگزاری کلاس های در زمینه سیستم های هوشمند ساختمان و سیستم کنترل HVAC نموده است.

 لازم به توضیح است که با توجه به همکاری این شرکت با سازمان فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ، کلیه دوره ها در مرکز آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور و با اعطا گواهینامه مشترک صورت می پذیرد.