مدت اين دوره ۳ روز می باشد و برنامه زمان بندی آموزش به شرح زير اعلام می گردد:

 

۱انتخاب هواساز، تجهیزات قابل کنترل و کنترلر

۲ نصب و تنظیم نرم افزار E Tool

۳انجام تنظیمات خاص نرم افزاری بر اساس نوع هواساز

۴–  انجام تنظیمات عملکردی نرم افزار برای بخش های سیستم هواساز

۵نصب تجهیزات ابزار دقیق بر روی هواساز

۶اجرای عملیات سیم کشی

۷راه اندازی سیستم هوشمند کنترل هواساز

۸ -انجام تنظیمات بسترهای ارتباطی رایج و کاربردی در اتوماسیون ساختمان

۹ – تست و عیب یابی سیستم کنترلی هواساز