مدت اين دوره ۳ روز می باشد و برنامه زمان بندی آموزش به شرح زير اعلام می گردد:

 

۱انواع موتورخانه، تجهیزات قابل کنترل و کنترلر

۲نصب و تنظیم نرم افزار Exigo

۳تننظیم نرم افزار Exigo بر اساس تعداد و نوع بویلرها و سیستم های گرمایشی

۴–  تنظیم نرم افزار برای کنترل آب گرم مصرفی

۵کنترل پمپ ها بر اساس موقعیت و نوع عملکرد

۶اجرای عملیات سیم کشی و اصول استاندارد آن

۷راه اندازی سیستم هوشمند کنترل موتورخانه

۸- نحوه استفاده از بسترهای ارتباطی رایج و کاربردی در اتوماسون ساختمان

۹-تست و عیب یابی سیستم کنترلی موتورخانه